Det skal du være opmærksom på, hvis du overvejer at sælge din brugte bil igennem en bilforhandler

Det kan sommetider virke nemmere og mere overskueligt at få en professionel til at sælge din bil. Det er dog meget vigtigt, at du træder varsomt, når du indgår sådan aftale.

For nyligt havde vi hos Advokatgruppen en klient, der havde benyttet en professionel bilforhandler til at forestå salget af sin bil. Dette gik dog hen og blev en kæmpe hovedpine for vores klient, da vedkommende ikke havde en klar aftale på skrift. Diskussionen var derfor, hvorvidt der var indgået en kommissionsaftale eller en formidlingsaftale.

Hvorfor har det stor betydning, om der er tale om en kommissions- eller formidlingsaftale?

Det stod ikke skarpt mellem vores klient og bilforhandleren, hvilken type aftale de havde indgået. Ikke desto mindre var det altafgørende for, hvorvidt vores klient hæftede for mangler på bilen over for køber.

Kommissionsaftale

For at forstå en kommissionsaftale er det nødvendigt at kende til de forskellige parter.  Når du sælger din bil ved en kommissionsaftale, bliver du i dette forhold kommittent. Bilforhandleren, der sørger for videresalget til en køber, kaldes kommissionæren. Kommissionæren betaler dig først, når der er sket videresalg og vil som udgangspunkt beholde en del af salgssummen i kommission (vederlag). Herefter sker kommissionssalget kommissionærens eget navn, men for din regning.

Købet er et forbrugerkøb, hvilket giver en køber den særlige beskyttelse efter købelovens forbrugerkøbsregler. Det meget væsentlige for dig er, at kommissionæren hæfter for de fejl og mangler, som den brugte bil måtte have.

Formidlingsaftale

Det kan derimod blive dyrt for dig, hvis du og bilforhandleren har indgået en formidlingsaftale. Hvis der viser sig at være fejl på bilen, kan køber nemlig rette sit krav mod dig.

For at der kan blive tale om et formidlingssalg, skal det fremgå klart og tydeligt. Bilforhandleren skal således oplyse køberen om, at han handler på vegne af dig (formidler salget). Dvs. at aftalen skal indgås direkte mellem dig og køberen af bilen, hvilket også klart skal fremgå af slutsedlen.

Den såkaldte ”formidlingsregel” er nærmere reguleret ved købelovens § 4 a. Formidlingsreglen indebærer, at en aftale mellem en ikke-erhvervsdrivende sælger (dig) og en ikke-erhvervsdrivende køber (køberen af din brugte bil) under visse betingelser anses for en forbrugeraftale i lovens forstand.

Betingelsen for, at en købsaftale mellem to ikke-erhvervsdrivende anses for et forbrugerkøb, er;

  • at et erhvervsdrivende mellemled (bilforhandleren) har optrådt som fuldmægtig for den ikke-erhvervsdrivende sælger (dig), eller
  • på anden måde har medvirket aktivt i forhandlingerne i forbindelse med aftalens indgåelse som repræsentant for sælgeren (dig).

Konsekvensen ved, at salget får karakter af forbrugeraftale er, at lovens beskyttelsespræceptive bestemmelser, bl.a. om forbrugerkøberens misligholdelsesbeføjelser ved eventuelle skjulte fejl på bilen, finder anvendelse i forholdet mellem dig og køber. Det kan derfor blive en dyr affære, dersom det viser sig, at der er mangler ved bilen, som køber reklamerer over.

Desuden må du holde dig for øje, at der gælder en formodningsregel i købelovens § 77 a, stk. 3, hvorefter mangler ved salgsgenstanden, der viser sig inden 1 år efter leveringen, formodes at have været til stede ved leveringen. Dvs. at du som sælger kan risikere et krav fra køber helt op til 1 år efter salget, hvis bilen lider fejl og mangler.

Når du sælger din bil privat uden indblanding fra en bilforhandler

Hvis du vælger at sælge din bil privat til en anden privat og uden indblanding fra en professionel, er der ingen ko på isen. I et privat salg bliver du ikke ansvarlig for skjulte fejl og mangler, som du ikke kender eller burde kende til.

Du har dog altid en oplysningspligt. Her skal du oplyse en køber om de fejl og mangler, som du er bekendt med. Hvis du ikke iagttager din oplysningspligt, kan du risikere at blive ansvarlig for de fejl og mangler, som du enten kender eller burde kende til.

Har du brug for juridisk rådgivning?

Hos Advokatgruppen står vi klar til at yde juridisk rådgivning til både erhverv og private vedrørende kommissions- og forbrugerforhold. Kontakt os for en uforpligtende samtale om, hvordan vi kan hjælpe dig.