Advokatgruppen i traktatbrudssag mod Miljøstyrelsen

Sag ført af Michael Bach Jensen og Eva Kaya fra Advokatgruppen.

Advokatgruppen har på vegne af en falkoner rejst sag mod Miljøstyrelsen, da styrelsen i årevis systematisk har afslået falkonerers ansøgninger om hold af hjemmehørende rovfugle til brug for fremvisning og træning. Afslagene er foretaget trods et tvivlsomt lovgrundlag og i strid med EU-princippet om varernes fri bevægelighed.

Sagen er blevet anset som principiel og behandles derfor af Østre Landsret, der har optaget sagen til dom. Dommen forventes afsagt i november 2018.

Efter anlæggelsen af sagen er jagtlovgivningen blevet ændret både på lov- og bekendtgørelsesniveau, og flere ændringer forventes, så kvalificerede falkonerer fremover vil kunne opnå tilladelse til hold af falke og høge.