Tilbage
Advokat   ·   Møderet for Højesteret   ·   Partner
mbj@advokatgruppen.dk   ·  T: 76 28 14 21

F. 1960. Juridisk kandidateksamen fra Århus Universitet i 1984. Advokatbestalling 1987. Møderet for landsret 1988. Møderet for Højesteret 1994.

T 70 10 13 30 · E danmark@advokatgruppen.dk · CVR 27 72 99 83